بمباران شدید «مأرب» توسط جنگنده‌های سعودی

بمباران شدید «مأرب» توسط جنگنده‌های سعودی