تولید شیلنگهای فشار قوی و شیلنگهای …اجرای کلیه فعالیتهای عمرانیخودکار تبلیغاتی 1400فروش کارتن پستی

شهرداری هیچ شکایتی درخصوص شرکت یاس ثبت نکرده است / احتمال سوال ، استیضاح و اقدام قضایی