جزئیات سفر فرمانده نیروی هوایی امارات به اراضی اشغالی