قیمت پوند امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۵| قیمت پوند در سراشیبی