طالبان: در نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان شرکت نمی‌کنیم