چیلر تراکمی + فنکویل ** بازدید …برس صنعتیالمنت میله ایدستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …

جزئیات بازداشت اتباع افغانستان مقابل سفارت آن کشور از زبان پلیس