در دیدار امیر سرتیپ رحیم‌زاده با فرمانده نیروی هوایی ارتش چه گذشت؟

در دیدار امیر سرتیپ رحیم‌زاده با فرمانده نیروی هوایی ارتش چه گذشت؟