فوری/ تهران غرق در گرد و غبار شدید می شود/ وضعیت خطرناک هوای منطقه ١٩/ مردم از خانه خارج نشوند