اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سقوط آزاد معاملات اوراق/ نرخ سود ثابت ماند!
به گزارش اقتصادنیوز در روز چهارشنبه حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 52 درصد کاهش به 120 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 32  نماد اخزا و 5 نماد اراد انجام شد.  بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در کلیه سررسیدها باثبات بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با یک دهم درصد کاهش به 22.86 درصد رسید. نرخ اوراق با سررسید دو سال به 23.68 درصد رسید. نرخ اوراق با سررسید سه سال با یک دهم درصد افزایش به 24.65 درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم به 24.52 درصد رسید.. در این روز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی در سررسید‌های 400 روز 23.4 درصد، در 600 روز 24.6 درصد و در 800 روز  26درصد بود. منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟ نرخ بازده نقدی و آتی در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد. همچنین بخوانید ریزش نرخ سود در سررسیدهای 3 ساله سقوط آزاد حجم معاملات اوراق بدهی دولت افزایش نرخ سود در سررسیدهای یک‌ساله جدایی روند نرخ سود در سررسیدهای یک و دو سال