نامزدی ترامپ برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ قطعی است؟

نامزدی ترامپ برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ قطعی است؟