روحانی: مردم دلار نمی‌خواهند بلکه صداقت می‌خواهند!