اعلام دو اولویت مهم اقتصادی از زبان معاون رییس جمهوری