زمان تعیین‌تکلیف قیمت خودرو اعلام شد

زمان تعیین‌تکلیف قیمت خودرو اعلام شد