اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نرخ طلا ،دلار و سکه  امروز شنبه 13 خرداد 1402
به گزارش اقتصادنیوز ، در بازار امروز قیمت دلار مبادله ای نسبت به دو روز قبل ثابت ماند اما قیمت سکه و طلا  کاهش یافت. قیمت اونس طلا امروز امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۲۳ درصدی به ۱,۹۴۸ (یک هزار و نهصد و چهل و هشت ) دلار رسید. جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار ) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱,۹۴۸ -۴.۶۰ -پ۰.۲۳  06:00 ۱,۹۵۲ -۲۵.۷۰ -۱.۳۲ روز قبل ۱,۹۷۸ ۱۳ ۰.۶۴ ۲ روز پیش قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار  با کاهش ۰.۴۱ درصدی به ۲,۴۹۰,۸۰۰ (دو میلیون و چهارصد و نود هزار و هشتصد ) تومان رسید. جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۲,۴۹۰,۸۰۰ -۱۰,۴۰۰.۰۰ -۰.۴۱  10:13 ۲,۵۰۱,۲۰۰ ۱۳,۶۰۰ ۰.۵۴ ۲ روز پیش ۲,۴۸۷,۶۰۰ -۶,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۵ ۳ روز پیش آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار امروز هر مثقال طلا 18 عیار  با کاهش ۰.۵۱ درصدی به ۱۰,۷۷۶,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار) تومان رسید. قیمت دلار مبادله ای امروز امروز دلار مبادله ای  به ۴۲,۱۳۵ (چهل و دو هزار و یکصد و سی و پنج ) تومان رسید. جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۴۲,۱۳۵ ۰.۰۰ ۰ 10:13 ۴۲,۱۳۵ -۹.۰۰ -۰.۰۳ ۲ روز پیش ۴۲,۱۴۴ ۰.۰۰ ۰ ۳ روز پیش آخرین نرخ یورو در بازار  امروز یورو در بازار  با رشد ۰.۱۱ درصدی به ۴۵,۲۰۲ (چهل و پنج هزار و دویست و دو ) تومان رسید. جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار  قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۴۵,۲۰۲ ۵۱ ۰.۱۱ 11:20 ۴۵,۱۵۱ ۱۱۲ ۰.۲۴ ۲ روز پیش ۴۵,۰۳۹ -۲۰۶.۰۰ -۰.۴۶ ۳ روز پیش قیمت پوند امروز امروز پوند با رشد ۰.۱ درصدی به ۵۲,۶۶۰ (پنجاه و دو هزار و ششصد و شصت ) تومان رسید. جدول قیمت 3 روز اخیر پوند قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۵۲,۶۶۰ ۵۵ ۰.۱ 11:20 ۵۲,۶۰۵ ۴۷۸ ۰.۹ ۲ روز پیش ۵۲,۱۲۷ -۳۰۰.۰۰ -۰.۵۸ ۳ روز پیش آخرین نرخ درهم امارات امروز درهم امارات  به ۱۱,۴۷۳ (یازده هزار و چهارصد و هفتاد و سه ) تومان رسید. جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۱,۴۷۳ ۰.۰۰ ۰ 10:13 ۱۱,۴۷۳ -۲.۰۰ -۰.۰۲ ۲ روز پیش ۱۱,۴۷۵ ۰.۰۰ ۰ ۳ روز پیش   قیمت دلار کانادا امروز   امروز دلار کانادا با رشد ۰.۲۶ درصدی به ۳۱,۱۵۰ (سی و یک هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید. قیمت سکه امامی امروز امروز سکه امامی با کاهش ۰.۴ درصدی به ۳۰,۴۷۰,۰۰۰ (سی میلیون و چهارصد و هفتاد هزار) تومان رسید. جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۳۰,۴۷۰,۰۰۰ -۱۲۳,۰۰۰.۰۰ -۰.۴  10:13 ۳۰,۵۹۳,۰۰۰ ۴۰۲,۰۰۰ ۱.۳۱ ۲ روز پیش ۳۰,۱۹۱,۰۰۰ -۶۱۰,۰۰۰.۰۰ -۲.۰۳ ۳ روز پیش قیمت نیم سکه امروز امروز نیم سکه با کاهش ۰.۲۴ درصدی به ۱۶,۶۶۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و ششصد و شصت هزار) تومان رسید. جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۶,۶۶۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۴  10:13 ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۵۹ ۲ روز پیش ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۲۱ ۳ روز پیش قیمت ربع سکه امروز امروز ربع سکه  با کاهش ۰.۰۸ درصدی به ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد و نود هزار) تومان رسید. قیمت سکه گرمی امروز امروز هر سکه گرمی با کاهش ۰.۰۷ درصدی به ۶,۵۹۵,۰۰۰ (شش میلیون و پانصد و نود و پنج هزار) تومان رسید. همچنین بخوانید اهتزاز پرچم دلار در بازار سکه /پیش بینی قیمت سکه قیمت سکه عقب‌نشینی می‌کند؟/پیام فرزین به بازار سکه 24 بهمن طلسم سخت در بازار سکه /پیش بینی قیمت سکه سیگنال رئیسی به بازار دلار و سکه /پیش بینی قیمت سکه ۱۲ بهمن