نرخ سود بین بانکی افزایش یافت / رشد 4 درصدی در مهرماه