کاهش ارزش معاملات خرد سهام/ روز پُرمعامله گروه فلزات بورس +اینفو