تکذیب خبر ممنوعیت سفر با خودروی شخصی به مشهد در دهه پایانی صفر