انجام خدمات طراحی انواع پروژه های …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپهرزگرد 405 _ غلطک هرزگرد 405_ پرشیا …باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …

طرح آمریکا برای حمایت از سفارت خود در بغداد