اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آقای مخبر اشتباه احمدی‌نژاد را تکرار نکنید