کاهش چشمگیر قیمت سبزی، کاهو و هویج در میادین میوه و تره بار