حمله داعش به یک مرکز نظامی ارتش / نیروی هوایی وارد عمل شد