کاهش  قیمت دلار در بازار متشکل امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۵