اعلام آمادگی حزب الله برای مقابله با طرح آمریکایی - صهیونیستی در منطقه