اظهارات یک مقام ارشد سپاه درباره فیزیک کوآنتوم/حتماً الان سرمنشاء در علم کوانتوم هستیم