اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رکوردزنی تورم فقرا در ابتدای 1401
به گزارش اقتصادنیوز، بررسی تورم ماهانه در سالی که گذشت نشان میدهد که تورم اقشار کم درآمد جامعه در خرداد ماه به شکل قابل توجهی بالاتر بقیه ماه ها بوده است. بنابرداده های منتشر شده از مرکز آمار ایران، درحالیکه تورم ماهانه برای سه دهک پایین جامعه دردو ماه ابتدایی سال  1401 در محدوده 3 درصد ثبت شده بود، پس ازاجرای سیاست جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه خرداد برای دهک اول یعنی کم درآمدترین دهک جامعه به رکورد 19.5 درصد رسید. به عبارت دیگر، به طور میانگین سطح عمومی قیمت ها در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت 19.5 درصد افزایش یافت. این شاخص برای دهک های دوم و سوم به ترتیب 18 درصد و 16.6 درصد به ثبت رسید. این جهش تورمی رخ داده در خرداد ماه بیشتر از سمت تورم اقلام خوراکی بوده است. زمانی که تورم بیشتر از سمت اقلام خوراکی باشد، اقشار کم درآمد جامعه متحمل فشار بیشتری می شوند، زیرا هرچه از سمت افراد پر درآمد جامعه به سمت افراد کم درآمد حرکت می کنیم، وزن اقلام خوراکی در سبد مصرفی بیشتر می شود، پس چنانچه تورم و افزایش قیمت ها به علت کالاهای خوراکی باشد، دهک های فقیرتر به نسبت دهک های ثروتمند فشار بیشتری را حس خواهند کرد. در ادامه به مرور پس از تخلیه شدن بارتورمی حذف ارز 4200 تومانی، تورم ماهانه تیرماه برای سه دهک پایین جامعه به حدود 5 درصد کاهش یافت. این روند نزولی در ماه های بعدی ادامه دار شده و تا جایی ادامه یافت که  در آذرماه، تورم ماهانه دهک اول به 0.88 رسید. این شاخص برای دهک های دوم و سوم نیزحدود یک درصد برآورد شده است. در این ماه ها، تورم غیر خوراکی  ها و خدمات بالاتر از تورم خوراکی ها بوده است. از این رو تورم به ثبت رسیده در دهک های پردرآمد بالاتر بوده است. البته از دی ماه روند تورم ماهانه دهک های کم درامد جامعه مجددا صعودی شد که علت اصلی آن افزایش دوباره تورم خوراکی ها بوده است. در این ماه تورم ماهانه دهک اول که فقیرترین گروه جامعه به حساب می آید 3.2 درصد برآورد شده است. تورم دهک های دوم و سوم نیز در همین محدوده به ثبت رسید.    همچنین بخوانید تورم خوراکی در 17 استان ایران منفی شد ردپای تورم ثروتمندان در شهریور 1401 +نمودار سه خوراکی رکورددار تورم در فروردین 1401 +جدول فشار سنگین تورم بر معیشت کم درآمدها در بهمن 1400 +نمودار