لاریجانی تلاش دارد در جایگاه اپوزیسیون دولت قرار بگیرد؟