نیویورک تایمز: فرانسه امکان خروج از ناتو را بررسی می‌کند