ازدحام زائران اربعین در پایانه مرزی شلمچه پلیس را مجبور به استفاده از آبپاش کرد!