رئیسی: باید منظومه فکری رهبری درباره وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی استخراج شود