نخستین واکنش ایران به درگیری‌های مرزی با طالبان

نخستین واکنش ایران به درگیری‌های مرزی با طالبان