ورود بیش از ۸ و نیم میلیون دُز واکسن کرونا تا دو هفته‌ دیگر