اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دست انداز در مسیر تسهیلات بانکی در سال 1401
به گزارش اقتصادنیوز، رشد ماهانه تسهیلات بانکی در بهمن ماه سال گذشته به حداقل خود در چهار ماه اخیر رسید. سپرده های بانکی نیز پیرو همین کاهش رشد پایینی را ثبت کرده و در ادامه بر اساس آمار منتشر شده حجم سپرده قانونی به مرز 700 همت رسید. کاهش رشد تسهیلات بانکی روند رشد ماهانه تسهیلات بانکی و سپرده ها در بهمن ماه 1401 با کاهش مواجه شد. بانک مرکزی هر ماهه وضعیت تسهیلات دهی بانکی و سپرده ها را در هر مقطع مشخص می کند. در این آمارها مشاهده می شود حجم کل تسهیلات از ناحیه بانک ها در هر ماه چه میزان بوده و سپرده ها و همین طور سپرده قانونی به چه سطحی رسیده است. در نیمه بهمن ماه سال گذشته، بنابر اطلاعات بانک مرکزی حجم تسهیلات دهی بانکی به 5 هزار و 150 همت رسیده و در مقابل کل سپرده ها به 7 هزار همت نزدیک تر شد. رشد پایین تسهیلات دهی و سپرده های بانکی در دومین ماه زمستانی سال گذشته، حجم کل تسهیلات بانکی نسبت به ماه قبل خود رشدی 1.9 درصدی داشته و برای نخستین بار در چهار ماه اخیر رشدی پایین تر از دو درصد را رقم زد. در مقابل مجموع سپرده‌های بانکی نیز با رشد 1.35 درصد به 6 هزار و 878 همت رسید. این کمترین سرعت رشد ماهانه سپرده ها در چهار ماه اخیر بوده است. برخی یکی از عوامل کاهش رشد تسهیلات دهی در این ماه را افزایش نرخ سود سپرده بین بانکی دانسته که می تواند با هزینه بر  کردن این موضوع نزد متقاضیان، سرعت رشد حجم تسهیلات دهی را کاهش داده باشد. حجم 700 همتی سپرده قانونی در نیمه زمستان 1401 در بخش دیگری از گزارش آماری بانک مرکزی از وضعیت بانکی کشور در هر ماه، حجم سپرده قانونی به صورت ماهانه منتشر می شود. در همین راستا داده ها نشان می دهند در این مدت میزان کل سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در کشور برابر با هزار و  177 همت بوده است. بنابراین رقم کل سپرده قانونی کشور در بهمن 1401 برابر با 700 هزار و 700 میلیارد تومان بوده و نرخ سپرده قانونی معادل با 10.19 درصد برآورد شده است. همچنین بخوانید بانک مرکزی؛ سپرده‌های بانکی ۲۶ درصد افزایش یافت سپرده‌های بانکی ۲۶ درصد بیشتر شد؛ تسهیلات بانکی ۲۰ درصد افزایش 500 درصدی سهم خانوارها از تسهیلات بانکی پرداخت وام ۱۸ درصدی متوقف شد؟