حمله فرماندار اصفهان به دولت روحانی/ اعتراضات تقصیر دولت سابق است

حمله فرماندار اصفهان به دولت روحانی/ اعتراضات تقصیر دولت سابق است