خبر خوش وزیر ارتباطات به دانشجویان، طلاب و اساتید دانشگاه‌ها