چه نوع واکسن کرونا به خبرنگاران تزریق می شود؟ +تصاویر