اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رویت  ۲۶ هواپیما و ۴ کشتی چینی اطراف تایوان