گزارش سفر نظارتی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به چهارمحال و بختیاری