قیمت دلار از سکه سبقت گرفت

قیمت دلار از سکه سبقت گرفت