مهم‌ترین دلایل شرایط ناپایداری بورس و جابه‌جایی سهامداران