حرکت ناشایست و توهین دولت آذربایجان علیه ایران!+عکس

حرکت ناشایست و توهین دولت آذربایجان علیه ایران!+عکس