افشاگری جنجالی درباره احمدی نژاد/ او واکسن فایزر زده است