صدور بیانیه فراکسیون حزب الله لبنان درباره تحولات داخلی و منطقه ای