قیمت دلار سنا در کانال 27 هزارتومانی/ عرضه دلار 50 درصد بالای متوسط