اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کنایه سنگین «همتی» به دولت/ برای تصمیمات و برنامه‌های خود فکر هم می‌کنید؟