پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی به معتادان با بهره ۴ درصد + فیلم

پرداخت  وام ۱۰۰ میلیون تومانی به معتادان با بهره ۴ درصد + فیلم