قیمت پوند امروز  یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۵| پوند دوباره گران شد