آخرین رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور/تعداد شهرهای قرمز بالا رفت