اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اسپانیا آب پاکی را روی دست زلنسکی ریخت