اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سرعت بالای تورم در مناطق شهری + جدول
به گزارش اقتصاد نیوز، تورم ماهانه اردیبهشت ماه برابر با 3.5 درصد به ثبت رسیده که از ماه قبل در حدود 0.2 واحد درصد بیشتر بوده است. افزایش تورم ماهانه در این مقطع موجب شد تا تورم نقطه ای این ماه نسبت به ماه قبل در حدود 3.7 واحد درصد افزایش پیدا کرده و به 39.3 درصد برسد. بررسی های آماری نشان می دهد تورم ماهانه 13.8 درصدی روغن ها وچربی ها بیشترین سطح را در میان دسته بندی کالاها داشته و نان و غلات نیز سهم بالایی را در رشد تورم ماهانه به ثبت رسانده است. بررسی رکوردهای تورم ماهانه در اردیبهشت 1401 در دومین ماه امسال تورم ماهانه روغن و چربی ها برابر با 13.8 درصد بوده که بیشترین سطح را داشته و نان و غلات با سطح 7.2 درصدی دومین رکورد را ثبت کرده است. در ادامه قند و شکر و حمل و نقل رده های بعدی تورم را به ثبت رسانده اند. بااین وجود دسته بندی گروه های اصلی در کشور نشان می دهد تورم ماهانه خوراکی ها برابر با 3.3 درصد و تورم ماهانه غیرخوراکی معادل با 3.7 درصد ثبت شده است. این موضوع نشان می دهد باوجود رشد قیمت ها در کالاهای خوراکی اما این تورم در سبد غیرخوراکی ها افزایش شدید تری داشته است. همین اتفاق باعث شده تا تورم ماهانه نقاط شهری در مقایسه با نقاط روستایی افزایشی تقریبا 1.1 واحد درصدی داشته باشد. در تقسیم بندی تورم به دهک های درآمدی جامعه نیز مشاهده می شود در ادامه رشد بالاتر قیمت در غیرخوراکی ها تورم دهک های بالاتر بیشتر از دهک های نخستین جامعه ثبت شده است. به طور مشخص تورم دهک دهم برابر با 4 درصد بوده و تورم دهک های ابتدایی معادل با 3.4 درصد به ثبت رسیده است. مقایسه نقطه ای اما گویای رشد قیمت ها در هر زمان در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته بوده و از زاویه ای دیگر رشد قیمت ها را ارزیابی می کند. رکوردهای تورم نقطه ای در اردیبهشت 1401 تورم سبزیجات در کشور در اردیبهشت ماه امسال برابر با 74.2 درصد ثبت شد.  با این که آمارهای ماهانه نشان از کاهش قیمت این کالا در مقایسه با ماه قبل را داشته اما در هر حال مقایسه قیمت با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می دهد، گروه سبزیجات در کشور رکورددار بیشترین تورم نقطه ای بوده است. نان و غلات نیز با تورمی 65.7 درصدی دومین رکورد را در این زمینه ثبت کرده است. تورم نقطه ای هتل و رستوران نیز سومین رکورد را داشته که برابر با 61 درصد بوده است.           همچنین بخوانید شیب کاهشی تورم در آذر ماه 1400 سه خوراکی رکورددار تورم در فروردین 1401 +جدول فشار سنگین تورم بر معیشت کم درآمدها در بهمن 1400 +نمودار تورم فزاینده در خانه پردرآمدها