قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۵|  نیم سکه پایین رفت.